ZAPAMIĘTAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinniśmy zacząć minimum 6 tygodni przed planowaną datą przeprowadzki

Podstawienie wynajętego samochodu powinno być precyzyjnie ustalone. Dłuższe oczekiwanie samochodu może podnieść cenę

Ze względu na konstrukcję agregatu chłodzącego, lodówki i zamrażarki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczelną zasadą jest takie rozlokowanie bagaży w samochodzie, aby w pierwszej kolejności wnosić do meble i mocować je do korpusu skrzyni ładunkowej. Pozostałą powierzchnię wypełniamy kartonami, które tak układamy, aby najcięższe stanowiły podstawę

Firmy zazwyczaj proponują trzy warianty przenosin; kompleksowe, przewóz i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
Porady prawne online mogą być udzielane również przez notariusza

Notariusz jest urzędnikiem państwowym, który sporządza dokumenty w formie aktu notarialnego potwierdzającego dokonanie pewnej czynności prawnej, np. zawarcie intercyzy, utworzenie poprzez umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sprzedaż-kupno nieruchomości czy zrzeczenie się spadku.

Akt notarialny musi zostać sporządzony zawsze, gdy wymaga tego prawo. Co się stanie, gdy nie zostanie spełniony ten warunek? Czynność, która musi zostać potwierdzona w ten sposób, będzie nieważna (art. 73, par. 2 kodeksu cywilnego).

Akt notarialny może być również zawarty dobrowolnie, np. przy sporządzaniu testamentu (nie jest to konieczne, ale już np. przy zrzeczeniu się spadku z tego testamentu trzeba udać się do notariusza i wydać oświadczenie woli).

Notariusz za swoją pracę pobiera wynagrodzenie zwane taksą. Poza zasadniczą opłatą do taksy dolicza się też podatek VAT (22 proc.) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Taksa od sporządzenia małżeńskiej umowy majątkowej (określanej jako intercyza) wynosi łącznie 526 zł brutto (400 zł netto plus 22 proc. VAT-u i 9,5 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych).

Notariusz jest z wykształcenia prawnikiem - członkiem Krajowej Rady Notarialnej. W jego kompetencjach mogą się więc znajdować także porady prawne online. Notariusz udzieli nam informacji, jak i kiedy może zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa.